Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie: Inwestycja w Komfort i Ekologię.

Dowiedz się więcej

Przydatne informacje

Adresaci programu

Gminy, osoby fizyczne.

Przeznaczenie dotacji

Ekologiczne źródła ciepła.

Poziomy dofinansowania

Kwoty i zasady.

Ciepłe Mieszkanie

Program „Ciepłe Mieszkanie”: Inwestuj w Komfort i Ekologię

Program „Ciepłe Mieszkanie” to inicjatywa ukierunkowana na wspieranie gmin oraz indywidualnych beneficjentów w procesie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Poznajmy szczegóły tej oferty.

Dla kogo jest program?

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do gmin oraz do osób fizycznych, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Gminy są zobowiązane do ogłaszania naboru na swoim terenie.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacje można przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania lub na podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. Ważnym elementem jest tu promocja ekologicznych źródeł energii.

Nowoczesne źródła ciepła

Wymiana starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne jednostki nie tylko zredukuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale też zapewni komfort cieplny mieszkańcom.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Dofinansowanie jest zróżnicowane w zależności od poziomu zanieczyszczenia gminy oraz poziomu dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji może sięgnąć nawet 39 900 zł.

  • Podstawowy poziom dofinansowania: do 17 500 zł dla najbardziej zanieczyszczonych gmin, do 15 000 zł dla pozostałych gmin.
  • Podwyższony poziom dofinansowania: do 26 900 zł dla najbardziej zanieczyszczonych gmin, do 25 000 zł dla pozostałych gmin.
  • Najwyższy poziom dofinansowania: do 39 900 zł dla najbardziej zanieczyszczonych gmin, do 37 500 zł dla pozostałych gmin.

Zgłoś się do programu

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie „Ciepłe Mieszkanie”, skontaktuj się z właściwą dla Twojego miejsca zamieszkania gminą i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania dofinansowania.

Polecane usługi

Inne strony

kontakt

Telepartner

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

+48 22 203 40 40

www.telepartner.pl